I fokus: Overgrep mot barn

Overgrep er noe av det mest alvorlige og forferdelige et menneske kan bli utsatt for. Seksuell utnyttelse og overgrep av barn, med tilhørende salg av overgrepsmateriale og live-streaming av overgrep over nettet har blitt en verdensomspennende kriminalitet som samlet genererer store summer. Nettovergrep og handel av overgrepsmateriale av barn har økt i takt med digitaliseringen. Muligheten for å være anonym og opplevelsen av en lav oppdagelsesrisiko er sammen med tilgjengelighet, årsaken til at flere utforsker straffbart overgrepsmateriale på internett. Kontakt mellom likesinnede på nettet kan også fungere som et slags ekkokammer hvor seksuell kontakt med barn normaliseres. Oppfordringer og normalisering kan føre til større etterspørsel etter overgrepsmateriale og at flere overgrep skjer.

De siste årene har det vært en dramatisk økning i rapporterte overgrepsmateriale mot barn som er sendt til CyberTipline (et rapporteringssenter i USA brukt hovedsakelig av internett-leverandører for å bekjempe innhold på nettet som viser seksuelt misbruk av barn). Globalt har det økt fra 1 million rapporter i 2010 til over 21 millioner i 2020. Dette inkluderte nesten 70 millioner bilder og filmer. Data fra Interpol har vist at yngre barn ofte utsettes for de mest alvorlige overgrepene. Den største andelen av overgrepsmateriale i verden lagres på nettsider i Europa.

0
Innrapportert overgrepsmateriale mot barn i 2010
0
Innrapportert overgrepsmateriale mot barn i 2020

Produksjon, kjøp, salg og deling av overgrepsmateriale er utfordrende å avdekke blant annet fordi gjerningspersonene i det ytre ikke skiller seg særlig fra resten av befolkningen. De fleste som begår seksuelle overgrep er imidlertid menn. Produksjon av overgrepsmateriale skjer i alle land, men noen land har en høyere iboende risiko for seksuell utnyttelse av barn. I Norge er de fleste saker som omhandler kjøp av nettovergrep knyttet til Filippinene. Det er en rekke land hvor seksuell utnyttelse av barn er utbredt. Land som Filippinene og Kambodsja, hvor det er utbredt fattigdom, er land som i mange år har vært kjent for omfattende utnyttelse av barn.

Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep mot barn er et av regjeringens fokusområder. Kjøp og salg av overgrepsmateriale har også vært et område i fokus hos Økokrim. Vega Integrity er av den oppfatning at forebygging av handel av overgrepsmateriale faller rett i kjernen av hvitvaskingslovens formål. Denne kriminalitetsformen handler om å utnytte uskyldige og forsvarsløse mennesker. Barn trenger at vi alle – enkeltpersoner som foretak, offentlige som private – aktivt og målrettet jobber for å beskytte dem. Vi ønsker derfor med denne artikkelen å minne om viktigheten av fokus på forebygging og avdekking av overgrep mot barn hos rapporteringspliktige. Vi har kompilert en rekke indikatorer på kjøp og salg av overgrepsmateriale i veiledningen under.

Legg igjen en kommentar

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr