De usynlige – kvinner og terrorfinansiering

Når kvinner er involvert i terrorgrupper og terrorplanlegging tar de ofte på seg rollen som «fasilitatorer» i planleggingen, noe som ofte inkluderer både finansiering og logistikk. Mange nyhetsartikler og rapporter har fokusert på kvinner som tar på seg rollen som selvmordsbombere. Dette er logisk fordi det er en svært synlig og dramatisk rolle som gir grobunn for sensasjonelle nyhetsartikler. De siste 10 årene har vi imidlertid fått mer kunnskap om kvinners rolle i terror, og vi ser at de ofte tar på seg mer aktive – og dermed mer usynlige – roller i selve planleggingen av angrep.

I juni 2002 ble 6 personer i Marokko arrestert for å planlegge et terrorangrep mot amerikanske og britiske skip ved Gibraltar-stredet. Al-Qaida stod bak planleggingen og brukte aktivt konene til de involverte til å samle inn og overføre penger, kjøpe båter og generelt fungere som kurere for terrorcellen.

I undersøkelser utført av Inside threat Intelligence anslås det at ca. 23 % av medlemmene i terrororganisasjoner er kvinner. Det økende kunnskapsgrunnlaget om kvinners rolle i mindre synlige deler av planleggingen, som for eksempel terrorfinansiering, tilsier imidlertid at det er enda flere.

I 2018 ble amerikanske Samantha Elhassani tiltalt for å ha støttet IS. Mellom 2014 og 2015 skaffet hun taktisk utstyr til IS og overførte penger til to av organisasjonens medlemmer. Hun reiste tre ganger til Hong Kong hvor hun transporterte mer enn 30 000 dollar i kontakter og gull fra USA. Gullet smeltet hun om til smykker og unngikk dermed tolldeklarasjon. Pengene og gullet ble satt inn på bankbokser i Hong Kong, og Elhassani har vedgått at pengene var ment til å brukes av IS. Hun reiste deretter til Syria, hvor hun til slutt ble arrestert av amerikanske myndigheter.

Spørsmålet alle stiller seg: Hvordan kan en amerikansk kvinne som har levd et helt normalt liv ende opp med å leve sammen med en terrororganisasjon i Syria? Samantha var gift med en marokkansk mann og har hevdet at hun selv er et offer. Et offer for mishandling. Problemstillingen er ikke ukjent i Norge. I 2021 ble Oslo-kvinnen Sumaira Ghafoor dømt til fengsel for deltakelse i IS iden første dommen av sitt slag i Norge. Hun hevdet på samme måte som Samantha at hun var offer for mishandling og menneskehandel. Dette ble ikke vektlagt av domstolen.

De siste ti årene spesielt, har vist at terrorgrupper aktivt rekrutterer kvinner. I 2021 i Tyskland ble Denise S. arrestert for å ha finansiert IS. Hun hadde aktivt arbeidet med å rekruttere kvinner, og fungerte som et kontaktpunkt for kvinnelige medlemmer hvor hun blant annet delte informasjon om kommende pengeoverføringer. Kvinnene har fått en betydelig viktigere rolle i terrorlandskapet enn det man tidligere var kjent med. Og det er ikke bare IS og al-Qaida. Hizbollah har flere kvinnelige medlemmer. De jobber med pengeinnsamlinger, de selger klær og smykker og de har organisert større arrangementer for gruppen. Også Al-Shabaab har benyttet seg av kvinner til å finansiere organisasjonen. Faktisk er en av hovedrollene til kvinner tilknyttet Al-Shabaab terrorfinansiering. I Kismayo, Somalia har kvinnelige Al-Shabaab medlemmer samlet midler inn for gruppen, både i form av penger og smykker.

Men kvinnenes rolle utviklet seg også tidlig i terrorlandskapet. Allerede på 90-tallet så vi flere eksempler på at kvinnelige kurdiske flyktninger hjalp med å finansiere ekstremistiske kurdiske terrorgrupper, slik som det kurdiske arbeiderparti som er ansett som en terrororganisasjon av både FN og EU. Under Al-Aqsa-intifadaen mellom 2000 og 2005 ble rundt 25 kvinner arrestert i en periode på 6 måneder for å ha smuglet mer enn 25 000 dollar hver over grensen fra Jordan til Israel for videre bruk av terrorgrupper. Osama bin Ladens søstre ble også brukt som ledd i å forflytte og overføre midler fra de arabiske emirater til Afghanistan hvor han befant seg.

Kvinner har mest sannsynlig hatt en større rolle i terrororganisasjoner og terrorangrep i lengre tid enn hva man tidligere har trodd. De siste ti årene spesielt, har imidlertid gitt et større kunnskapsgrunnlag på terrorområdet som viser at kvinnenes rolle har stor betydning og at dette har ført til at terrororganisasjoner mer aktivt rekrutterer kvinner. Fra å bli brukt som selvmordsbombere blir de i større grad nå satt i roller som «fasilitatorer»; De skaffer utstyr, de overfører og smugler penger og verdier, de rekrutterer nye medlemmer og de organiserer innsamlingsaksjoner.
Iboende naivitet hos myndigheter og andre gjør at kvinnene vekker mindre mistanke i banker og ved grenseoverganger. Kommunikasjonsegenskaper og omsorgsevne gjør kvinner flinke til å rekruttere nye medlemmer. Det er viktig at myndigheter – og også rapporteringspliktige – følger med på utviklingen av kvinnenes roller i terrororganisasjoner og terrorangrep. Etter hvert som kvinnenes rolle nå favner over store deler av organisasjonen – fra å være operative «krigere» og selvmordsbombere, til å rekruttere nye medlemmer og til å finansiere organisasjonen vil kunnskapen vi har være avgjørende for å implementere risikobaserte tiltak som bidrar til å avdekke terror og terrorfinansiering.

Legg igjen en kommentar

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr