NFT, et nytt hvitvaskingsverktøy?

Hvorfor bør du vite om NFT: Non-fungible tokens, eller digital kunst og kryptokunst?

NFT har siste året eksplodert, og vi har sett flere kryptokunstverk blitt solgt for flere millioner. I denne artikkel forteller vi deg hva NFT er og hvorfor det er en viktig risikofaktor på antihvitvask.

Hva er NFT?

NFT står for non-fungible token. En token er en enhet, eller digital verdi som lagres i en wallet (digital lommebok) på samme måte som bitcoin eller annen kryptovaluta. Men NFT er i motsatt til bitcoin «ikke fungible».

Fungible er et begrep som brukes for å beskrive det som kan bli erstattet av en annen vare eller eiendel av samme verdi og type. Det som er fungible er enklere å håndtere i handelsprosses fordi det er lik verdi mellom eiendelene.

  • Fungible: norske kroner, bitcoin, gull, …
  • Ikke fungible: hus, kunst, bil, …

NFT er basert på blokkjede-teknologi på samme måte som kryptovaluta, men inneholder tilleggsinformasjon som gjør at en spesifikk NFT ikke vil ha samme karakteristikk som en annen NFT og derfor vil ikke bli likt verdsatt.

De fleste NFT er i dag en del av Ethereum-blokkjeden som støtter både transaksjoner av kryptovaluta Ether og transaksjoner av NFT-er.

Som nevnt ovenfor inneholder NFT mer informasjon i seg og gjør at det i dag brukes som et digitalt bevis på at du eier en digital fil, som kan være musikk, bilde, eller video. NFT vil være et bevis på at du eier et kunstverk. Det er denne tilleggsinformasjon som gjør at NFT er en «ikke-fungible» eiendel. Hver NFT vil være unik og ha ulik verdi, og kan kjøpes og selges videre til ønsket pris.

Det kan være vanskelig for mange å forstå hvorfor noen ønsker å kjøpe NFTer for å eie en kryptokunst som alle andre kan se gratis på nettet. Det har ofte vært sammenlignet med å vise et kunstverk på museum; alle kan komme å se det, men det er bare 1 person som eier det. I realiteten det siste året har NFT særlig blitt brukt som spekulasjonsmiddel og man burde ikke investere mer enn det man har rå til å tape. Det er imidlertid flere og flere som har kastet seg på NFT med håp om store avkastninger på samme måte som kryptovaluta. Det er ikke nødvendigvis kunstnysgjerrighet som driver interessen, men investeringspotensiale. NFT er verdt det en er villig til å betale for det. Alle bestemmer selv prisen eller kan legge det ut for auksjon. 

Dette gjør det til en særlig risikofylt eiendel som egner seg veldig godt til manipulasjon og bruk for hvitvasking.

0
Millioner USD - NFT rekordsalg

Auksjonshuset Christie’s i USA solgte et bilde fra Beeple i form av NFT for 69,3 millioner USD i mars 2021. Auksjonshuset aksepterer i dag også betaling i kryptovaluta for salg av kryptokunst.

Men det er ikke bare kunstnere som produsere NFT. Ulike aktører prøver seg på NFTer for å utnytte trenden og tjene penger. Paris Hilton for eksempel selger NFT for rundt 10.000 USD. Vi har også sett at NFT brukes som et middel for pengeinnsamling og donasjoner til frivillig sektor, noe som vil gjøre produktet utsatt for terrorfinansiering.

Ifølge nettsiden Nonfungible.com som overvåker og samler data over NFT transaksjoner har det vært en «boom» i 2021 med en betydelig endring i markedsbildet. Man ser en økning i antall wallets som ble opprettet for oppbevaring av NFT, men også en endring i størrelsen på transaksjonene. Ved utgangen av 2020 var 99% av NFT solgt for under 5.000USD, mens ved midten av 2021 representerte NFT salg over 5.000 USD opp til 10% av transaksjonene. Det har blitt mer og mer populært, og Nonfungible.com mener at dette er bare begynnelsen på fenomenet.

Handelsplattform

Alle som ønsker å selge NFT og kryptokunst kan gjøre dette på nettet. Det er bare å google «kjøp NFT» for å finne en handelsplattform. OpenSea er den største NFT forhandleren, og kryptobørsen Binance har også lansert sin egen markedsplass for NFT.

Det finnes også en norsk aktør på markedet, Enter.art, et «galleri» som selger kryptokunst og tilhørende NFT. Selskapet som ble etablert i år opererer utelukkende på nettet og kan sees som en handleplass for kjøp og salg av kryptokunst og NFTer. For å selge eller kjøpe må man betale i følgende valuta: $NFTART, BNB and BUSD som støttetes av Binance Smart Chain teknologi. Man må derfor har en kompatibel wallet for å kunne handle der.

NFT anses som en unik mulighet for kunstene å få tilbake kontrollen av kunsten, da de kan markedsføre seg selv og ikke trenger å være avhengig av et galleri for å selge. De vil også ha muligheter til å motta kommisjoner (royalties) for hver transaksjon, slik at det ikke bare er eventuelle investorer som tjener på videresalg. Det kan også være et mer attraktivt marked for kjøperne fordi NFT har bedre likviditet enn tradisjonell kunst og kan enklere selges videre.

Risiko for hvitvasking og terrofinansiering

Som nevnt ovenfor utgjør NFT en betydelig risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Det er et uregulert marked hvor det er enkelt å manipulere prisen.

Selv om bokkjede-teknologien åpner for transaksjonstransparens vil det fremdeles være mulig å handle anonymt. Dette er svært problematisk fordi det betyr at flere millioner av verdier kan oppbevares i et NFT uten at man vet hvem som eier det. Det betyr også at det vil være risiko for skatteunndragelse på lik linje med kryptovaluta. NFT faller under DeFi definisjonen hos Skattetaten.

«DeFi er en forkortelse for desentralisert finans og omfatter flere tjenester og produkter knyttet til virtuell valuta som kryptovaluta og andre tokens ved bruk av desentralisert teknologi. I hovedsak gjelder de samme skattereglene og prinsippene for DeFi-produkter som ellers for virtuell valuta.»

Kilde: Skatteetaten.no

Hvitvaskingsmodus ved bruk av kryptokunst

Under er et eksempel som viser hvordan en kriminelle kan bruke NFT for å hvitvaske ulovlige midler og skape et skinn av legitimitet.

1: Kriminelle kjøper NFT for en lav sum med lovlige midler 

2: Kriminelle har ulovlig midler skjult i form av kryptovaluta eller plassert i utlandet (det kan være i et selskap i skatteparadis)

3: Kriminelle ønsker å benytte midlene i Norge og vil derfor «selge» NFTen han kjøpte i fase 1 til seg selv. Kriminelle gjennomføre transaksjonen som vil overføre midler tilbake til Norge. På denne måten vil han skape «legitimitet» til pengene ved å forklare at midlenes opphav er avkastning på videre salg av NFT som han har kjøpt som et investeringsobjekt.

Kunstindustri og NFT som en høy risiko

Bruken av ulovlige midler til å kjøpe og deretter selge varer med høy verdi er et av de eldste og vanligste elementene i metoder for hvitvasking av penger. Kunstindustri er attraktivt for hvitvasking på grunn av muligheten til å skjule kunstens reelle eiere, de omfattende verdiene som er involvert, og den internasjonale karakteren til markedet. Dette vil også vær tilfelle for kryptokunst.

Med NFT transaksjoner vil det være umulig for banken å vurdere reell verdi. I motsatt til tradisjonell kunst er det ikke snakk om transportering, lagring, eller forsikring av kunsten, og det vil neppe være profesjonelle verdivurderinger involvert som kan dokumentere transaksjonen.

Kryptokunst må anses å utgjøre høy risiko på grunn av de store summer som kan hvitvaskes i en transaksjon. I tillegg, er bransjen tett tilknyttet den digitale verden og oppgjøret skjer hovedsakelig i kryptovaluta. Det betyr at transaksjoner tilknyttet NFT må anses å ha grensekryssende art og vil særlig være eksponert mot geografisk risiko, dermed også sanksjonsrisiko og terrorfinansieringsrisiko.

Bedrageri risiko

Parallelt til disse overnevnte risikoer kan det også nevnes risiko tilknyttet tyveri og bedrageri. Det har vært tilfelle hvor det ble solgt «falske» NFT som ikke er relatert til noe kunstverk og som ikke er ustedt av en reell kunster. Vi har også sett tilfeller hvor wallets har blitt hacket og at NFTen har blitt stjålet på samme måtte som for kryptovalutaer.

På lik linje med andre investeringssvindel vil kryptokunst sannsynligvis bli brukt av svindlerne som vil unytte historiene om spektakulære avkastninger på NFT investeringer.

Regulering

NFT handelsplattform; mellom tilbydere av vekslingstjenester for virtuelle valuta og kunstforhandler

Kunstforhandlere har tidligere vært rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven ved transaksjoner i kontanter på 40.000 kr eller mer. I hvitvaskingsloven av 2018 har dette blitt erstattet med et generelt forbud mot kontantbetaling over 40 000kr. I UK har imidlertid kunstforhandlere igjen blitt rapporteringspliktige, dersom de opptrer som mellommann i kjøp og salg av kunstverk over 10 000 euro.

I dag er tilbydere av vekslingstjenester for virtuell valuta rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven i Norge og bl.a. underlagt krav om kundetiltak, forsterket kontroll og løpende oppfølging. Gitt likheter både i teknologien og i risikoene hadde det vært naturlig at disse nye aktørene, NFT handelsplattformer som tilbyr kjøp og salg, samt oppbevaring av NFT blir underlagt hvitvaskingsloven. Dette for å kunne håndtere og adressere iboende risiko som markedet utgjør for hvitvasking og terrorfinansiering. Det er viktig at myndighetene og rapporteringspliktige følger med på utviklingen i trusselbildet. NFT utgjør en betydelig risiko som vil bare vokse ytterligere i takt med popularitet, som for eksempel for kjøp og salg av tomt og hus i metaverse-univers, eller for eierskap av «skins» i gaming verden.

I mellomtiden vil kontrollen påfalle bankene og tilbydere av virtuell valuta til å følge opp og overvåke transaksjoner til og fra slik aktører og kunder som handler med NFT, samt gjennomføring av forsterkede kundetiltak ved etablering av kundeforhold for å sikre god kjennskap til kunden og forventet bruksmønster.

Oppsummering
Hvitvasking og Terrrrorfinansiering Risikofaktor ved NFT

Legg igjen en kommentar

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr