Hawala-nettverk: hva er det?

Hawala er en måte å overføre penger eller andre verdier mellom mennesker. Det er en uformell betalingsformidlingsmetode som er basert på tillitt fremfor kontrakt.

Denne overføringsmåten brukes over store deler av verden, og transaksjonene går helt eller delvis utenom det ordinære og etablerte banksystemet. Hawala har lange tradisjoner og antas å ha eksistert fra middelalderen av med opprinnelse i Asia og Midtøsten. Betalingssystemet ble utviklet og brukt for å avhjelpe risikoen det var å bære med seg store verdier.

Hawala blir gjerne omtalt som et system som «overfører penger uten å forflytte dem».

Hawala har blitt mer aktuelt i Europa og Norge som følge av at mange immigranter og deres etterkommere har behov for å sende midler til sitt eget hjemland. Hawalasystemene kan overføre penger på en rimeligere, raskere og enklere måte enn ordinære banker. I tillegg er tjenestene ofte lettere tilgengelige, med lengre åpningstider. I noen tilfeller vil hawala være forbrukernes eneste alternativ for å overføre penger til land med ingen eller dårlig utbygde finanssystemer. Bruken har også økt blant iranere etter at USA gjeninnførte sanksjonene mot Iran.

Organisert kriminalitet og profesjonelle hvitvasker: case-eksempel med bruk av ulovlig hawalavirksomhet.

Saken starter i Paris i 2012, narkotikapolitiet etterforsker et nettverk som distribuerer og selger hasj fra Marokko.

Politiet overvåker nettverket og ser etter hvordan man håndterer kontanter som stammer fra narkotikasalg. Mens de er på spaningsoppdrag, registrer de merkelige bevegelser, mennesker som kommer og går. Politiet ser at sedlene (utbytte fra narkotikasalg) hentes og samles av vanlige unge menn, det er typisk studenter eller til og med ambulansesjåfører. Disse hadde som oppdrag å hente kontanter fra ulike gateselgere. De er ikke smuglere eller selgere, de er samlere. Kontanter som samles leveres videre til «hovedsamler» som eier en liten matbutikk. Her er det snakk om ca. 70 millioner kroner som politiet sporer til butikken i løpet av 6 måneder.

Hovedsamler er en nøkkelfigur, han bruker mesteparten av tiden på å bevege seg i luksusnabolag i Paris og har møter i elegante restauranter. Hovedsamler overleverer plastposer full av kontanter, flere hundre tusen, til tannleger, politikere, daglig ledere og andre fortetningspersoner. Alle disse har til felles at de hadde unndratt skatt og skult midlene i skatteparadis (hovedsakelig Genève).

Hvorfor gikk pengene fra gateselgerne til hvitsnippforbrytere og skatteunndrager?

Forklaringen ligger i hawalaagenter og deres finansielle tjenester. Hovedsamler er egentlig en hawalaagent som operer ulovlig, tilrettelegger og tilbyr profesjonelle hvitvaskingstjenester. Han tok 8% i provisjon. I dette tilfelle brukte hawalaagenten i Paris et nettverk av agenter fra både Sveits og Marokko for å hvitvaske midler fra narkotikahandel. Utbytte fra narkotikasalg skulle overføres til Marokko, samtidig som skattunndragerne ønsket å disponere en del av pengene de hadde skjult i skatteparadis. Da hadde narkotrafikantene og skatteunndragerne sammenfallende interesse og komplementære behov.

Kontanter forlater aldri Paris og oppgjøret skjer mellom hawalaagenter som har nettverk over helle verden. Regnskapet registreres på i en vanlig notatbok og transaksjonene avtales over telefon.

Hawalavirksomhet i Norge

Hawala har vært en viktig betalingsformidlingsmetode for land som ikke har et utbygget bankvesen, og brukes i utstrakt grad til helt lovlige formål. Hawala er lovlig i Norge så lenge vedkommende har konsesjon fra Finanstilsynet. Uregistrert hawalavirksomhet er ulovlig.

Uregulert hawala utgjør en betydelig trussel for finanssystemet med hensyn til hvitvasking og terrorfinansiering. Uregistrerte hawalaagenter etterlever ikke hvitvaskingsregelverket, og for flere registrerte hawalaagenter er det observert gjennomgående mangler i antihvitvaskingsarbeidet. Hawala ble benyttet i pengestrømmene i forbindelse med terrorangrepene i New York 11 september 2001. I Somalia herjer Al-Shabaab, en definert terrororganisasjon. Det er sannsynligvis millioner av kroner som har gått gjennom hawala til å finansiere Al-Shabaab. Hawala tilrettelegger for anonymitet og er kjent for få eller ingen kontroller, og er derfor svært sårbart for å bli benyttet til hvitvasking og terrorfinansiering. Rapporteringspliktige må være oppmerksomme på kunder og transaksjonsmønstre som er involvert i hawala-virksomhet.

Indikatorer for å oppdage uregistrerte hawalaagenter kan være:

  • uvanlig transaksjonsmønster,
  • saftig telefonfaktura,
  • unormale store inntekter som harmonerer ikke med kjent økonomiske forhold,
  • kontant innskudd og uttak,
  • tilknytting til kontantintensive bedrifter (som har tilstedeværelse i store byer hvor kundene kan møtte opp),
  • utenlandske statsborgerskap
  • ofte en del reisevirksomheter

Hawalasystemets natur som et pengeoverføringssystem gjør at det kan brukes på alle stadier i hvitvaskingsprosessen.

Legg igjen en kommentar

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr