Kompetanse – et kriminalitetsforebyggende verktøy

Med årene har antihvitvask blitt et krevende og komplekst fagområde – og et av de største fokusområdene for rapporteringspliktige virksomheter over store deler av verden. Konsekvensene for manglende etterlevelse er store – både for foretak og involverte personer. Men selv om antihvitvaskingsregler har i eksistert i lang tid, er det først de siste 5-10 årene antihvitvask virkelig har kommet på agendaen. Dette har også hatt en innvirkning på teknologien som følger med. Når antihvitvask i mange år ikke har vært i høyt fokus hos rapporteringspliktige, tilsynsmyndigheter og lovgivere har heller ikke teknologer hatt som fokus å utvikle effektiv teknologi for transaksjonsovervåkning og risikoprofilering. I 2021 er teknologien fortsatt umoden – og alle verdens rapporteringspliktige står ovenfor samme utfordringer: Området er vanskelig å skalere med teknologi.

Som en av de største virksomhetsrisikoene for rapporteringspliktige – og med dagens status på det teknologiske landskapet – er kompetanse derfor et av de viktigste verktøyene for å både forebygge hvitvasking og terrorfinansiering, og sikre en så effektiv antihvitvaskingsavdeling som mulig.

Rapporteringspliktige foretak må for det første sikre riktig kompetanse ved rekruttering. Antihvitvask er et tverrfaglig område, og det bør sikres kompetanse som spenner over fagfelt som jus, kriminologi, etterretning, økonomi, risikostyring og statistikk. En stor del av arbeidet med antihvitvask består i finansiell etterretning; å analysere, vurdere og sammenstille store mengder finansielle transaksjoner og data. God fagkompetanse og analyseerfaring er derfor essensielt.

Erfaring bygger seg opp løpende – og for å sikre god erfaringsbasert kunnskap må rapporteringspliktige passe på at medarbeidere på antihvitvask får god kompetanseheving løpende, og skape fokus internt på fagområdet – samtidig som de ulike kompetansene må brukes riktig ved fordeling av oppgaver. På denne måten skapes et kompetanse – og kunnskapsmiljø.

Fokus på kompetanse, og etablering av kompetansemiljøer, gir grobunn til større grad av effektivitet og risikoreduksjon. Medarbeidere vil være en bedre stand til å selvstendig fatte gode beslutninger i det daglige ut fra riktig og god faktisk situasjonsforståelse. Investering i kompetanse er derfor det mest kostnadseffektive tiltaket rapporteringspliktige kan gjøre: Det gjør området mer effektivt og skalerbart, samtidig som skaper tryggere rammer for virksomheten.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr